music notes

Waiata

Waiata Lyrics in Mäori Translation
Whakamoemiti - Hïmene Praising - Hymn
Ngä whakamoemiti Praising and
whakawhetai e Ihu e giving thanks to you Jesus
mö öu manaakitanga, for your blessings/nurturing,
ki te iwi e tau nei. of the people who are settled/gathered here.
Ko koe te piringa You are the one that will bring us together
ka puta ki te oranga. and show us/bring forth a good life.
pai märire. everlasting peace. (a saying from Kingitanga)