music notes

Waiata

Waiata Lyrics in Mäori Translation
Mö Ake Tonu Atu
Mö ake tonu atu Forever without end
taku rangatiratanga my rangatiratanga
e kïa mai nei guaranteed me
e te tiriti o Waitangi. by the Treaty of Waitangi.
linebreak
Ka taea te whakaü We can be firm
ngä whakaöritenga ä iwi within the similarities of iwi
ka pümau tonu te hä the breath (life) of Mäori language is still strong
o te reo mäori
linebreak
Mä ngä koeketanga It is through/because of the levels (of te reo)
that the work, the places of learning and
all things can be laid down.
ka taea te whakatakoto
ngä mahi ngä wähi ako
ngä kaupapa katoa.
linebreak
Kei au tonu I still have
taku mana whenua pride in my land
taku mana körero pride in my language
taku mana tikanga. pride in my ways/culture.
linebreak
Homai ki a mätou Give to us
te mana pütea oranga the mana (pride) to live well
kia mau tonu ai to keep holding strong
mö ake tonu atu. forever without end.
linebreak
Mäku anö mä te Mäori Again I say it is for Mäori
e kökiri mö ake tonu atu. to keep charging forever without end.