music notes

Waiata

Waiata Lyrics in Mäori Translation
Rongomai
Whërokiroki nei e Blurring/shining
te whänau märama i te rangi e - the stars in the heavens -
kia rere noa au I will fly
i ngä parihau o te waka atea on the wings of a space craft (the stars)
rere takiwä flying to all areas (planets)
huri ai e amiorangi. (x2) orbiting always. (x2)
linebreak
Tïramarama nei e Glittering/sparkling
te auahi türoa i te rangi e - the comet in the heavens -
kia rere noa au I will fly
i töna pühihi, hune toroa on its whiskers, dune albatross
kia mihi noa au so I can mihi
ki te hunga whetürangi. to the multitude of stars/galaxies.
linebreak
Aiö ana mai Peace continues
te marino i te rangi e - the tranquillity in the heavens -
kia rere noa au I will fly
i te raukura o Rongomai on the feathered plume of Rongomai
rere mata ao fly over the face of planets
ki te hono i te rongo. (x2) to join through listening/smelling/experiencing. (x2)