music notes

Waiata

Waiata Lyrics in Mäori Translation
Wairua Tapu
Wairua tapu tau mai rä Alight holy spirit/come to rest
wairua tapu mai runga holy spirit from above
uhia mai ngä taonga pai, cover all we hold dear,
homai tö aroha. give us your love.
linebreak
Wähia, kia tika Lay us down (as firewood), so all is right
akona mai rä kia ü ki te pai. teaching us to hold firmly to the right.
linebreak
Horoia, kia mau tonu rä Wash/clean us, so that we may keep holding
möhou te tino kororia. yours is the true glory.