music notes

Waiata

Waiata Lyrics in Mäori Translation
Ko Ranginui
Ko Ranginui e tu ake nei, hei tuanui Ranginui stands above us, a roof
Ko Papatuanuku e takoto nei, hei whariki Papatuanuku lies beneath us, a mat
Ko te reo me nga tikanga, hei tahuhu Language and tikanga forming the ridgepole
Ko te iwi, hei poutokomanawa. And the people are the main support.
linebreak
Ko te whare whakahirahira o te iwi e This the most important house of the people
Hei whakairi i nga, i nga tumanako Is for hanging (voicing) the hopes
I nga wawata, i nga moemoea. The needs and the dreams.
linebreak
Ko tenei te wa o te wao nui tutakitahi This is the time of the forest to meet as one
Ko tenei, ko koe, ko Tanewhakapiripiri. This, is you, who are Tanewhakapiripiri.
linebreak
Ko Ranginui. repeated
Ko te whare.