music notes

Waiata

Waiata Lyrics in Mäori Translation
Waitangi te Tiriti nä Hirini Melbourne
Waitangi te Tiriti, Treaty of Waitangi
he mea hanga e tauiwi a thing built by foreigners
hei whäriki tikanga to lay down the rules/customs (a blanket for)
mö te tangata whenua, for the people of the land
hei hoko mana käwanatanga buying the status of governership
me te mana noho whenua, and the status of settlers (living on the land)
ka mau mai tonu ko te rangatiratanga, stay holding strong to chieftainship
ka mau mai tonu ko te rangatiratanga. stay holding strong to chieftainship.
linebreak
Waitangi te Tiriti Treaty of Waitangi
he mea hanga i neherä a thing built in days past
he mea whiti e te rä, a thing shined on by the sun
he mea ua e te ua, a thing rained on by the rain
he mea kai e te ngängara, a thing eaten by insects (rodents)
he mea tahu e te ahi - a thing burned by fire -
ko ngä kupu märama tonu, the understanding of the words stays,
ko te wairua e kore e ngaro. (x2) the spirit of it is not lost. (x2)
linebreak
Waitangi te Tiriti, Treaty of Waitangi
he taonga tuku iho a treasure passed down
hei paihere tikanga, to bind together (bundle) the customs/ways
hei whakaaraara manako, beginning/leading to the hopes/desires
hei patu i te ringa hao o te ture, bringing in line the encircling hand of the law
hei whakapai i ngä nawetanga a way to right the many wrongs
o Ranginui, o Papatuänuku, of (done to) Ranginui, of Papatuanuku
o ngä iwi katoa o Aotearoa. of all the peoples in New Zealand.
hei whakapai i ngä nawetanga a way to right the many wrongs
linebreak
Waitangi te Tiriti, Treaty of Waitangi
he tiriki... a trick...
te tiriti. the treaty.