music notes

Waiata

Waiata Lyrics in Mäori Translation
Ngä Puawai o Ngapuhi nä Piripi Cope
(Whakarongo mai ki te reo e tangi nei, karanga e) (Listen everyone to the voice that is crying out, calling)
(Whakarongo mai) (Listen)
Whakarongo mai ki te reo e tangi nei Listen everyone to the voice that is crying out
I ringihia mai ana mai aku kamo That have poured/spilled from my eyes
Ngä roimata e. The tears.
linebreak
Whiti mai te rä ngaro ana te mamae The sun is shining and the pain is lost/gone
Ngaro noa te pöuri, Along with the sadness/sorrow
Kaua e mau riri anei anö he rä. Don't hold on to anger, here is another day.
linebreak
Chorus
(Maranga mai) (Wake up/rise up)
Maranga mai e te iwi Rise up the peoples
o ngä hapu Ngäpuhi of the hapu (families) of Ngapuhi
Ki a mau, ki a ü, ki a püpuri ai Be strong, be fixed (strong), hold on
ki ngä akoranga nui. To the larger lessons/learnings.
linebreak
(Takahia te ao) (Make your mark on the world - literally "stamp on the world")
Takahia te ao ka kitea te iwi Make your mark on the world to be seen by all peoples
E tü tangata mai tätou We stand as one people
ngä uri o rätou the descendents of those
Kua mene ki te pö who have passed on to the night
Tënei te mihi ki ngä kai awhina e These are the words spoken to the people who have helped
ki ngä whaea ngä matua. to the mothers and the fathers.
Anei rä ko ngä hua Here we are the fruits/flowers
e puawai ana mai. blossoming and growing.
linebreak
Chorus - as above
Maranga mai (Maranga) (x2)
Maranga mai Maranga mai
linebreak
(Whakarongo mai ki te reo e tangi nei e karanga e)